domingo, 28 de novembro de 2010

Singles -PV/Programas

Ai agora tem muita coisa  neh!! ^^
ahhhhhhh... se esqeci algum e pq nao tenho T_T


Naniwa Iroha Bushi

[25.06.2004] Music Station
[16.08.2004] Ichimannin Yagura Danse
[10.09.2004] Music Fighter
[24.09.2004] Music Station
[30.10.2004] Shounen Club (NHK)
[26.07.2005] Honjani
[06.07.2007] Natsu Matsuri Nippon no UtaOsaka Rainy Blues

[25.02.2005] Music Station
[04.03.2005] Music Station
[07.03.2005] HEY HEY HEY
[03.04.2005] Music Fighter
[05.04.2005] Honjani
[12.04.2005] Shounen Club (NHK)
[12.05.2005] Honjani
[04.06.2005] J-Sports
[19.06.2005] Shounen ClubSukiyanen, Osaka.

[02.09.2005] Music Station
[09.09.2005] Music Station
[19.09.2005] HEY HEY HEY
[27.09.2005] Honjani
[03.11.2005] Shounen Club (NHK)
[07.05.2006] Shounen ClubOsaka Obachan ROCK

[04.06.2006] Shounen Club
[09.06.2006] Music Station
[10.06.2006] Music Fighter
[25.06.2006] Domoto Kyoudai
[27.06.2006] NHK Kayou
[01.08.2006] HonjaniKanfuu Fighting

[17.11.2006] Music Station
[13.12.2006] Honjani
[17.12.2006] Shounen Club Premium
[22.12.2006] Music Fighter
[23.01.2007] NHK KayouZukkoke Otokomichi

[06.04.2007] Music Station
[09.04.2007] HEY HEY HEY
[17.04.2007] Honjani
[22.04.2007] Shounen Club Premium
[15.05.2007] NHK Kayou
[07.06.2007] Utaban
[21.12.2007] Music Fighter
[29.12.2007] Daidaya
[10.07.2008] Mupara TokkuIt's my Soul

[08.10.2007] HEY HEY HEY
[18.10.2007] Utaban
[26.10.2007] Music Station
[18.11.2007] Shounen Club PremiumWahaha

[14.03.2008] Music Station
[15.03.2008] Kazoku de Eranbu Nippon no Uta
[21.03.2008] Music Fighter
[23.03.2008] Shounen Club Premium
[26.03.2008] Jani-Ben
[27.03.2008] Utaban
[31.03.2008] HEY HEY HEY SP
[01.04.2008] Soreyuke! DaidaMAN
[10.07.2008] Mupara TokkuMusekinin Hero

[03.10.2008] Music Station
[30.10.2008] Utaban
[31.10.2008] Music Station
[16.11.2008] Shounen Club Premium
[11.04.2009] Campus Night FujiKyuJo☆Show!!

[06.11.2009] Music Station
..continua

Nenhum comentário:

Postar um comentário